Proiect ADER 7.3.8

Cercetări privind bolile sistemice, fitoplasmozele și cancerul bacterian la viţa de vie, în vederea creşterii eficienţei economice a exploataţiilor viticole

COD ADER: 7.3.8

Contract de finanțare: 738/1.10.2019 Director de proiect: Dr. CHIRECEANU Constantina

ICDPP Bucuresti: Institutul de Cercetare – Dezvoltare Pentru Protectia Plantelor București

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș

Finanţare

Buget de Stat - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - in cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"
Perioada de derulare
2019-2022
Autoritatea Contractantă
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 100%
Contractor
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București 100%